علمی و دانشگاهی > علم و فناوری جهان

ستون‌های فلزی اسرارآمیز؛ یک شوخی هنری با چاشنی فرازمینی!

اخیراً سازه‌های فلزی ستون‌مانندی که در کشورهای گوناگون دیده شده‌اند و توجه بسیاری از رسانه‌های سراسر جهان را به خود جلب کرده‌اند، و گمانه‌زنی‌های مختلفی از ارتباط آنها با هنرمندان…