استان ها > قزوین

شعله شیفتگی سعدی به پیامبر اکرم (ص) هیچ‌گاه فرونمی‌نشیند

ایسنا/قزوین دکتر سیدعلی قاسم زاده، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، در یادداشتی با موضوع «سیمای پیامبر اکرم (ص) و بعثت رسول در…