استان ها > خوزستان

نقش دانشگاه شهید چمران اهواز در دوران دفاع مقدس

ایسنا/خوزستان در دوران جنگ تحمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز (جندی شاپور سابق) یکی از پایگاه‌های اصلی رزمندگان اسلام برای برنامه‌ریزی عملیات بود و نقش پررنگی در پیروزی ایفا کرد. دانشگاه…