اخبار سلامت

سازمان‌های مردم‌نهاد سلامت زیر نظر وزیر بهداشت قرار می‌گیرند

سعید نمکی درباره سازمان‌های مردم نهاد و بنیادهای فعال در حوزه سلامت به ایرنا گفت: سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت،  به صورت مستقیم توسط خودم پشتیبانی می‌شوند و از…