اجتماعی > آموزش و پرورش

برنامه‌های درسی پنج‌شنبه (۱۸ اردیبهشت) شبکه‌های آموزش و چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنج‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد. به گزارش ایسنا، به نقل از…