فرهنگی و هنری > ادبیات و کتاب

بررسی جوان‌مرگی در ادبیات ایران

محمد قاسم‌زاده تمام‌وقت‌ نبودن نویسنده‌ها و تبلیغات کاذب و هیاهو حول محور کتاب را از دلایل جوان‌مرگی در ادبیات می‌داند. او همچنین می‌گوید طاعونی در ادبیات‌مان حادث شده که به‌طور…