فرهنگی و هنری > سینما و تئاتر

انتخابات داخلی اعضای «شورای مرکزی کانون فیلم‌نامه‌نویسان» برگزار شد.

اولین جلسه شورای مرکزی کانون فیلم نامه نویسان سینمای ایران پس از برگزاری انتخابات داخلی اعضای «شورای مرکزی کانون فیلم‌نامه‌نویسان» برگزار شد.به گزارش ایسنا، اولین جلسه‌ی شورای مرکزی کانون فیلم‌نامه‌نویسان…