استان ها > مرکزی

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه جهت مرمت بازار شهر تاریخی نراق

ایسنا/مرکزی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از انعقاد تفاهم نامه سه جانبه اداره کل میراث فرهنگی، شهرداری و اداره کل اوقاف برای مرمت بازار تاریخی نراق…