Menu

دسته: استان ها > مازندران

اثرهای گردشگری که به هیچ زبانی معرفی نشده‌اند!

0 Comment

یک کارشناس گردشگری معتقد است قرار نگرفتن شناسه و تابلوی معرفی کننده اثر گردشگری در اکثر ابنیه و آثار تاریخی و طبیعی مازندران، یکی از بزرگترین مشکلات پیش‌روی این صنعت در این استان است. محمدرضا اورمزدی در گفت‌وگو با ایسنا، مشکلات گردشگری این استان به ویژه در مناطق مسافرخیز و پرتردد را نقص اطلاع رسانی […]