استان ها > لرستان

خسارات وارده به بناهای تاریخی استان بیش از ۵۰ میلیارد تومان است

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان گفت: میزان خسارات وارد شده به بناهای تاریخی استان بیش از ۵۰ میلیارد تومان است.به گزارش ایسنا، سید امین قاسمی اظهار کرد: برخی آثار برجسته تاریخی…