Menu

دسته: استان ها > خراسان رضوی

نوروز ۹۸ در بردسکن، شهر میوه‌های بهشتی

0 Comment

بردسکن دروازه جنوب غربی خراسان‌ رضوی و منطقه‌ای که در حاشیه شمالی کویر نمک قرار دارد و از آن به عنوان شهر سرافرازان، شهر میوه‌های بهشتی و نیز دیار دیرینه‌های ماندگار نام برده می‌شود. به گزارش ایسنا، این شهرستان از دو منطقه کوهپایه‌ای شمال و جلگه‌ای جنوب شامل بیابان، ‌نمکزار و شنزارهای حاشیه کویر نمک […]