فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

یک بام و دوهوای میراث‌فرهنگی برای بازگشایی موزه‌ها

وزیر میراث فرهنگی در شرایطی از بررسی بازگشایی سایت‌های تاریخی و موزه‌ها در هفته‌ی پیشرو و در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر می‌دهد که تعدادی از موزه‌های زیر…