فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

آخرین وضعیت جسمی شجریان از زبان دوست و فرزندش

علی جهاندار از دوستان محمدرضا شجریان، آخرین وضعیت جسمی وی در بیمارستان را، تشریح کرد. به گزارش ایسنا، این خواننده که از دوستان محمدرضا شجریان است، در ارتباط زنده تلفنی…